Taloyhtiöt

Suomen paineautot tarjoaa palveluitaan kattavasti myös Uudenmaan ja Etelä-Suomen taloyhtiöille. Palveluihin kuuluvat mm:

Epäilyttääkö taloyhtiösi putkien kunto? Onko edellisestä putkien tarkistuksesta kulunut jo aikaa? Onko kaivo täyttymässä tai tulvii?

Ennakoimalla voidaan säästää pitkä penni. Jo sattuneen vahingon korjaaminen tulee aina kalliimmaksi kuin ennakoiden tehty putkien kuntokartoitus tai kaivon tyhjennys. Erityisesti jos kyseessä on vanha talo ja putkistojen kunto on epäselvää on hyödyllistä kuvata putkistot ja varmistua näiden kunnosta. Kaivojen tyhjennys puolestaan tulee tehdä kaivosta riippuen muutamaan otteeseen tai vähintään kerran vuodessa.

Aika ajoin viemäreiden tarkastus on ajankohtaista myös uudemmissa taloyhtiöissä esimerkiksi 10-vuotistarkastuksen kohdalla. Myös salaojituksen kunto on ajoittain syytä tarkistaa, sillä puutteellinen tai huonokuntoinen salaojitus voi pahimmillaan aiheuttaa suuriakin kosteusvaurioita.

Viemäreiden kuntokartoitus taloyhtiössä

Viemäreiden kuntoa kannattaa kartoittaa mm:

  • Jos viemäreiden kanssa on jatkuvasti ongelmia
  • Taloyhtiössä epäillään salaojien kuntoa
  • Jos on 10-vuotistarkastuksen aika
  • Taloyhtiölle ollaan tekemässä PTS

Robottikameramme avulla pystymme kuvaamaan putkistot nopeasti ja tehokkaasti eri taloyhtiöissä ympäri Uudenmaan. Tarpeen mukaan pystymme myös huuhtelemaan putkistot, jotta kuvatessa mahdolliset ongelmat eivät peity lian alle. Kuvauksen perusteella koostamme raportin käyttöönne ja pystymme suosittelemaan seuraavia tarvittavia toimenpiteitä.

Lisätietoja viemärin kuvauksesta 

Taloyhtiön viemärien kanssa on jatkuvasti ongelmia

Jos taloyhtiössä joudutaan avaamaan viemäreitä jatkuvasti, kannattaa ongelman syy selvittää. Näin ongelman alkuperäinen syy saadaan selville ja säästytään jatkuvilta viemärin avausmaksuilta.

Erityisesti kerrostaloissa on tyypillistä, että ala- ja yläkerroksissa on yhteiset putkijuoksut jonka myötä ongelmat kasautuvat alakerroksiin. Tällöin ongelmien sattuessa yläkerran putkistot toimivat usein yhä mutta alakerran putket ovat jatkuvasti tukossa tai vetävät huonosti.

Jos taloyhtiön putkistoissa on jatkuvasti ongelmia on kannattavaa tilata meidät paikalle selvittämään ongelman juurisyy jonka myötä voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Salaojien kuvaus

Onko salaojien kunto mysteeri tai näyttääkö kellarissa siltä, että kosteutta pääsee talon rakenteisiin? Jos on olemassa epäilys, että salaojat eivät ole kunnossa on nämä kannattavaa kuvauttaa. Tällä pystytään paikallistamaan mahdolliset ongelmakohdat ja puuttumaan ongelmiin ajoissa.

Taloyhtiön 10-vuotistarkastus tai PTS

Uudiskohteissa viemäreiden kuvaus kannattaa tehdä noin yhdeksän vuoden kuluttua valmistumisesta, sillä rakentajan vastuu on nykyisen oikeuskäytännön nojalla 10 vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdolliset virheet on mahdollista saada tämän aikaikkunan sisällä korjautettua rakentajan piikkiin.

Vaikka kyseessä onkin uudiskohde on rakentamisen aikana viemäreihin saattanut päätyä rakennusjätettä tai jokin muu asia on saattanut mennä rakennusvaiheessa pieleen. Viemärikuvauksen avulla nämäkin viat pystytään paikallistamaan ja dokumentoimaan ajoissa, jolloin tarvittavat korjaukset eivät jää asukkaiden harteille.

Jos puolestaan PTS eli pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma alkaa olla taloyhtiölle ajankohtainen, saadaan viemäreiden kuntokartoituksesta lisää tietoa helpottamaan PTS:n laatimista.

Kun piha tulvii ja syy on tuntematon

Jos piha tulvii usein vaikka sadevesikaivo on tyhjennetty on syytä kuvata sadevesilinjat ja paikallistaa ongelman syy. Näin putkiston kuvauksella löydetään pääsääntöisesti syy kaivon tulvimiselle. Jos puolestaan sadevesikaivoa ei ole vielä tyhjennetty pyydä meidät paikalla ja tyhjennämme sen!

Taloyhtiön päättäjälle

Suomen paineautot tarjoaa ammattitaitoista ja laadukasta viemäreiden kuntokartoitusta sekä tämän perusteella pystymme suosittelemaan tarvittavia toimenpiteitä. Meiltä saat aina kaikista kuvauksista tallenteen sekä raportin ja tarvittaessa voimme käydä raportin yhdessä läpi kanssanne.

Viemärit voidaan tarpeen mukaan huuhdella ennen tai jälkeen kuvauksen. Jos epäillään, että putkistossa on halkeamia tai putkisto on huonossa kunnossa voidaan viemäreiden kuvaus tehdä myös ilman painehuuhtelua. Kuvauksen jälkeen voimme tarpeen mukaan huuhdella viemärin tai suositella muita tarvittavia jatkotoimenpiteitä kuten viemäreiden sukitusta.

Kuntokartoitusten lisäksi tarjoamme erinäisten kaivojen tyhjennystä sekä pumppaamo- ja erotinkaivohuoltoja.

Viemärihuollot sekä muut palvelumme taloyhtiönne käytössä!

Olemme ammattitaitoinen, luotettava ja kokenut yhteistyökumppani joka hoitaa taloyhtiönne putkistot ja kaivot Uudenmaan alueella varmasti kuntoon! Emme käytä alihankintaa, vaan kaikki työt toteuttavat aina omat työntekijämme.

Meiltä hoituvat niin viemäreiden avaukset painehuuhtelulla, kuvaukset, sukitukset, kaivojen tyhjennykset sekä pumppaamo- ja erotinkaivohuollot kaikki samalla vankalla ammattitaidolla.

Sertifikaatit